Aby otrzymać pożyczkę wystarczy zarejestrować się na naszej stronie www.szybka-moneta.com.pl. Możemy też poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Musisz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

Musisz mieć od 20 do 75 lat;

Nie, w tym samym czasie możesz wziąć tylko jedną pożyczkę

Pierwsza pożyczka wynosi minimalnie 500 zł i nie może przekroczyć kwoty 3000 zł.

Tak. W takim przypadku możesz otrzymać pożyczkę, jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych.

Decyzję w sprawie przyznania pożyczki otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na naszym rachunku bankowym. O decyzji zostaniesz poinformowany e-mailem.

Opłatę rejestracyjną powinieneś przekazać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem. Pamiętaj, że opłata rejestracyjna nie może zostać przesłana za pośrednictwem firm oferujących usługi szybkich płatności.

Jeśli posiadasz rachunek w którymś z poniższych banków, wybierz jeden z nich. Jeśli posiadasz konto w innym banku, dokonaj płatności na nasz rachunek w Alior Bank

Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO BP
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

W tytule przelewu należy umieść informację "Potwierdzam udzielenie pełnomocnictwa nr (wpisz swój numer ID Klienta) dla Vega Sp. z o.o. do zawarcia Umowy Ramowej którą akceptuje."

Nie. Dodatkowe zabezpieczenia pożyczki nie są wymagane.

Nie, niezwłocznie po wypłacie pierwszej pożyczki, wysyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail podpisaną elektronicznie umowę przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na podstawie raz podpisanej umowy będziemy mogli udzielać Ci kolejnych pożyczek.

Płatności z tytułu zwrotu pożyczki można dokonywać za pośrednictwem banku internetowego, w filii dowolnego banku lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej

Aby spłacić otrzymaną pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Spłata ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Jeśli nie posiadasz środków na spłatę zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Tak. Możesz dokonać jednokrotnego przedłużenia w przypadku pierwszej pożyczki za darmo na okres 30 dni, pod warunkiem, że nie upłynął termin spłaty Twojego zobowiązania.* * dotyczy klientów, którzy złożyli wniosek o pożyczkę od 05.12.2016 r.

Opłaty z tytułu jednorazowego przedłużenia pierwszej darmowej pożyczki na okres 30 dni można dokonać za pośrednictwem banku internetowego, w filii dowolnego banku lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Aby przedłużyć pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Przedłużenie ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Tak. Zwrot pożyczki jest możliwy w dowolnym czasie. Z tego tytułu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone następujące opłaty:
naliczenie odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności o ile zajdzie taka potrzeba.