Aby otrzymać pożyczkę wystarczy zarejestrować się na naszej stronie www.szybka-moneta.com.pl. Możemy też poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Musisz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;

Musisz mieć od 20 do 75 lat;

Nie, w tym samym czasie możesz wziąć tylko jedną pożyczkę

Pierwsza pożyczka wynosi minimalnie 500 zł i nie może przekroczyć kwoty 3000 zł.

Tak. W takim przypadku możesz otrzymać pożyczkę, jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych.

Decyzję w sprawie przyznania pożyczki otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na naszym rachunku bankowym. O decyzji zostaniesz poinformowany e-mailem.

Opłatę rejestracyjną powinieneś przekazać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem. Pamiętaj, że opłata rejestracyjna nie może zostać przesłana za pośrednictwem firm oferujących usługi szybkich płatności.

Jeśli posiadasz rachunek w którymś z poniższych banków, wybierz jeden z nich. Jeśli posiadasz konto w innym banku, dokonaj płatności na nasz rachunek w Alior Bank

Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO BP
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

W tytule przelewu należy umieść informację "Potwierdzam udzielenie pełnomocnictwa nr (wpisz swój numer ID Klienta) dla Vega Sp. z o.o. do zawarcia Umowy Ramowej którą akceptuje."

Nie. Dodatkowe zabezpieczenia pożyczki nie są wymagane.

Nie, niezwłocznie po wypłacie pierwszej pożyczki, wysyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail podpisaną elektronicznie umowę przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na podstawie raz podpisanej umowy będziemy mogli udzielać Ci kolejnych pożyczek.

Płatności z tytułu zwrotu pożyczki można dokonywać za pośrednictwem banku internetowego, w filii dowolnego banku lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej

Aby spłacić otrzymaną pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Spłata ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Jeśli nie posiadasz środków na spłatę zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Tak. Zwrot pożyczki jest możliwy w dowolnym czasie. Z tego tytułu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone następujące opłaty:
naliczenie odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności o ile zajdzie taka potrzeba.